LỊCH SỬ CỦA BIFIDO

1988~2003

the quickening period

2004~CURRENT

time of development

 1. 1988

  1988 Nghiên cứu độc lập về bifidus của Giáo sư Ji

 2. 1988 ~ Current

  1989~nay Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu về bifidus trong 27 năm.

 3. 1999.10

  Tháng 10, 1999, Công ty TNHH BIFIDUS được thành lập. (Seoul)

 4. 2001.06

  Tháng 06, 2001, “Zigunuk Bifidus” được giới thiệu ra thị trường.

 5. 2002.12

  Tháng 12, 2002, “Zigunuk Bifidus Baby’ được giới thiệu ra thị trường.

 6. 2003.03

  Tháng 03, 2003, Phòng Nghiên cứu Quốc gia về probiotics được thành lập.

 7. 2003.09

  Tháng 09, 2003, Nhà máy đầu tiên được thành lập.

 1. 2006.03

  Tháng 03, 2006, Được công nhận là cơ sở đạt chuẩn GMP của FDA Hàn Quốc.

 2. 2011.08

  Tháng 08, 2011, Đạt chứng nhận Halal (L.acidophilus, L.paracasei, L.casei, L.fermentum, L.plantarum).Nghiên cứu cấp quốc tế và nghiên cứu lâm sàng được công bố.

 3. 2011.08

  Tháng 08, 2011, Văn phòng tại Thượng Hải, Trung Quốc được mở cửa.

 4. 2013.03

  Tháng 03, 2013, Nhà máy thứ hai được mở rộng.

 5. 2015.03

  Thàng 03, 2015, Giấy chứng nhận Halal (B. bifidum BGN4, B.longum BORI, B.lactis AD011)