SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT
Bắt đầu với ZIGUNUK bifidus

B. LACTIS AS60

Bifidobacterium lactis AS60

TÀI LIỆU

ENTEROBACTER(CRONOBACTER) SAKAZAKI

Enterobacter sakazaki is là một vi khuẩn gây bệnh hình que Gram âm. Enterobacter sakazaki giết 40~80% trẻ sơ sinh bị lây nhiễm và có một công thức dạng bột. Nó có thể gây vãng khuẩn huyết, viêm màng não và viêm ruột hoại tử. Lây nhiễm Enterobacter sakazaki liên quan đến việc sử dụng công thức dạng bột cho trẻ sơ sinh với một số chủng có thể tồn tại trong trạng thái hút ẩm trong hơn 2 năm.