Lactobacillus fermentum

Lactobacillus fermentum là một loài vi khuẩn probiotics, sống trong đường tiêu hóa, miệng, âm đạo của động vật có vú, bao gồm cả con người. Đặc tính probiotics của nó là giúp kích thích tiêu hóa, giảm bệnh hô hấp và điều trị lây nhiễm niệu sinh dục ở phụ nữ.

TÁC DỤNG